ILEOS

אלקטרו אופטיקה ולייזרים

גלריית תמונות לדף הבית

כתבות

אודות הארגון הישראלי ללייזרים ואלקטרואופטיקה

בשנים האחרונות חלה פריחה בתחומי האופטיקה והאלקטרו-אופטיקה, והם כיום מהתחומים החשובים בתעשייה ובמחקר בישראל. ההערכה היא שקיימים בארץ למעלה ממאתיים וחמישים מפעלים תעשייתיים, קטנים בינוניים וגדולים. העוסקים בתחומים אלו ומפעלים אלו מיצרים ומשווקים תוצרת בלמעלה מ-4 מיליארד דולרים בשנה. מפעלים אלו מעסיקים למעלה מעשרת אלפים איש ואישה. בחממות הטכנולוגיות יש למעלה מארבעים התחלות יזומות בתחומי האופטיקה והאלקטרו-אופטיקה. קימות מסגרות לימוד ומחקר בתחומים אלו בשבע אוניברסיטאות, שלוש מכללות ושלושה מרכזי מחקר לאומיים. במוסדות אלו אלה מועסקים חוקרים רבים , ותלמידי לתארים אקדמיים. לעוד...

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA